Сагласно договору од 21.11.2014. године председника репрезентативних синдиката запослених у образовању са председником Владе РС, одржан је први састанак одбора за преговоре на изради ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
Известан број одредби је у потпуности усаглашен, а рад на спорним одредбама се наставља сутра.
Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ у одбору за преговоре на изради ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика су Ружица Тодић Брдарић и Срђан Словић.