AMFIT

Na državnim fakultetima u Srbiji krajem juna počinju prijemni ispiti za upis brucoša na osnovne akademske studije i taj test se plaća, ali su cene različite u zavisnosti od visokoškolske ustanove.Budući brucoši beogradskog Medicinskog fakulteta na prijemnom, zakazanom za 29. jun, polažu hemiju i biologiju, a pre toga moraju uplatiti 6.000 dinara „na ime troškova konkursa“.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu prijemni se polaže 28. i 29. juna. Kandidati za indeks tog fakulteta moraju pokazati odlično znanje iz biologije, hemije, sociologije, matematike i fizike, a za izlazak na prijemni plaćaju 8.240 dinara.

Za prijemni ispit na beogradskom Pravnom fakultetu treba uplatiti 7.000 dinara. Test će biti organizovan 28. juna, eventualno i narednog dana, i polažu se srpski jezik, istorija, Ustav i prava građana.

Troškovi prijemnog na Tehnološko-metalurškom, Rudarsko-geološkom i Fizičkom fakultetu u Beogradu su po 3.000 dinara, Stomatoloskom 6.000 dinara, Filološkom 6.500, Saobraćajnom 7.000.

Na učiteljskim fakultetima u Srbiji pre upisa se plaća provera govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i sposobnosti i ti testovi su eliminatornog karaktera, a potom se izlazi na prijemni, koji se takođe plaća.

Na Pedagoškom fakultetu u Somboru provera sklonosti i sposobanosti je 1.000 dinara, prijemni 4.500, a sam upis košta dodatnih 4.500 dinara.

Na Učiteljskom fakultetu u Užicu test sposobnosti i prijemni polažu se 27. i 28. juna po ceni od 6.500 dinara. Na beogradskom Učiteljskom fakultetu potrebno je uplatiti 3.000 dinara za test sposobnosti i još 4.800 dinara za prijemni, a na Pedagoškom fakultetu u Jagodini 2.400, plus 3.600 dinara.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu troškovi upisa i „premije za kolektivno osiguranje“ iznose 7.000 dinara.

Troškovi prijemnog se znatno uvećavaju ako budući student odluči da izađe na prijemni na dva fakulteta, na šta ima pravo, a u dekanatima visokoškoldkih ustanova tvrde da izdaci za prijemi nisu neopravdano visoki.

Cena prijemnog, kako kažu, zavisi od broja studenata, od toga da li je potrebno iznajmiti dodatni prostor, bazen, da li su potrebni lekarski pregledi, zatim plaća se štampanje testova, rang lista, treba platiti dežurstvo profesorima, drugom osoblju…

Uz prijavu, kandidati na uvid podnose originalna dokumenta, a predaju fotokopije svedočanstava iz sva četiri razreda srednje škole, diplome o završenom maturskom ispitu, dokaz o uplati troškova prijemnog ispita.

Kandidati se rangiraju na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita. Maksimalan broj poena koji kandidat može da osvoji je 100, uspeh iz srednje škole „nosi“ najviše 40 bodova, dok se na prijemnom ispitu može prikupiti najviše 60 poena, odnosno 80 bodova za kandidate na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti na ustanovama iz umetnosti.

Na Univerzitetu u Beogradu prvi upisni rok počinje 22. juna, prijavljivanjem kandidata.

Rezultati prijemnog objavljuju se 30. juna, potom teče rok za prigovor na rang listu, 5. jula objavljuje se konačna rang liste, a upis mora biti završen do 15. jula.

Drugi upisni rok počinje 1. septembra i traje do 16. septembra.

 

(Tanjug)