8. фебруар 2013

Присутни: Миодраг Сокић (ФБГ), Милорад Антић (ФССШБ), Жељко Јанковић (УСПРС Центар – београдске основне школе), Ружица Тодић (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ) и Слободан Брајковић (СОБ). Одсутан је био једино представник ФБОШ.

Заједничке акције

Председници београдских синдиката просвете вечерас су се састали како би се договорили о даљим заједничким акцијама. Састанак је почео констатацијом да разговори са Секретаријатом за образовање Београда за сада нису донели неке видљивије резултате. До сада, једина позитивна последица ранијих разговора је исплата јубиларних награда, која је јуче завршена. Може се рећи да је Београд по том питању извршио своје обавезе, мада је ипак дошло до једномесечног кашњења.

Бус Плус

По питању сада већ фамозног Бус Плуса, закључено је да је оно остало потпуно нерешено. Договорено је да правници истраже могућности за утуживање.

Инспекције Секретаријата нису трансформисане у складу са претходним обећањима секретарке Љиљане Јовчић

Договорено ја да београдски синдикати просвете затраже хитан састанак са секретарком Љиљаном Јовчић. На састанку ће синдикати иницирати формирање заједничке комисије за доношење Посебног колективног уговора за Град Београд. Такав ПКУ је потребан Београду, јер у њему живи и ради око 30% запослених у основном и средњем образовању.

 

bsp02