У понедељак, 22. јула 2013. године у 9,00 сати у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одржан је састанак Радне групе за израду измена и допуна Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, коме је испред ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ присуствовао потпредседник Срђан Словић.

Састанку су присуствовали представници репрезентативних синдиката запослених у образовању, представници Министарства просвете, науке и технолоког развоја. Нису присуствовали представници Министарства финансија и привреде.

На састанку, који је имао радни карактер, није било прилике да се преговара о предлогу синдиката да однос плата запослених у образовању буде 3:1, већ се разговарало о следећем:

Уређивање Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама у складу са Законом о високом образовању.

Договор о параметрима за утврђивање коефицијената за нове профиле. Предлог синдиката је да параметри буду исти у свим секторима образовања

Утврђивање висине додатака на плате.

За овај састанак предлоге коефицијената доставили су Унија СПРС и испред сектора образовања сектор за ученички и студентски стандард, те је договорено да се до петка доставе предлози осталих учесника у преговорима, како би се у току следеће недеље исти наставили.