Данас је Оливера Тодоровић, Руководилац Центра за професионални развој запослених у образовању, упутила е-маил у коме нас Завод за унапређивање образовања и васпитања обавештава да је добио захтев од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да формира Радну групу чији задатак је да припреми предлог Програма и сценарија обуке за директоре и предлог правилника којим ће бити уређено стручно усавршавање и полагање испита за директоре. Из тих разлога нас моле да именујемо представника синдиката. У даљем тексту нас обавештавају да је број чланова Радне групе ограничен, те да ће Завод од предложених кандидата изабрати једног који ће представљати све синдикате.
На проблеме непостојања лиценце за директор ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је указивао у последњих неколико година. Овакав потез Министарства је свакако за похвалу, а на то су посебно указали резултати евалуације школа.
Није нам јасно зашто Завод покушава да елиминише представнике репрезентативних синдиката и ако су у дужем периоду указивали на ове проблеме, као и који је критеријум за избор члана Радне групе испред четири репрезентативна синдиката од стране Завода, а све под изговором због ограниченог броја чланова Радне групе.