За септембарски уписни рок на факултетима Универзитета у Београду остала су 492 слободна места – буџетских 87, и то на Учитељском, Шумарском и Физичком факултету. Поједини факултети добили су проширење квоте за самофинансирајуће студенте.

На факултетима Универзитета у Београду, за септембарски уписни рок остала су 492 слободна места – буџетских 87, и то на Учитељском, Шумарском и Физичком факултету. Поједини факултети добили су проширење квоте за самофинансирајуће студенте.

 Неке струке са којима се лакше долази до посла поново су дошле у центар пажње младих. Проширење листа тражили су Машински, Медицински, Математички, Факултет спорта и физичког васпитања и Електротехнички факултет.

Декан Електротехничког факултета Универзитета у Београду Бранко Ковачевић каже да ученици који су имали високе просеке, били одлични ученици, положили одлично пријемни, и нису могли да се упишу.

„Пошто су то били студенти који су желели само електротехнику, нису конкурисали на друге факултете, веће је донело одлуку да тражи од Сената да се квота прошири 10 одсто“, рекао је Ковачевић.

Декан Машинског факултета Милорад Милованчевић реко је да су добили решење о акредирацији наших наставних планова и програма од стране најтврђе немачке националне агенције.

„Идемо даље у корист будућих инжењера и машинства у Србији“, каже Миловановић.

За Београдски универзитет интересовање је веће него претходних година – конкурисало је 7.000 кандидата више него што је планирано уписом.

Ректор Универзитета у Београду Владимир Бумбаширевић рекао је да је значајно то је да су сада у просеку студенти бољи, на многим факултетима показано је знатно боље знање на тестовима током пријемног испита.

Већи је и број студијских програма. Неки се модификују према потребама тржишта рада, као и према променама у струци и науци које се изучавају на факултету.

Факултети чији су студијски програми акредитацијом добили повећање броја студената имаће додатни упис. Други уписни рок предвиђен је и за оне који су завршили средњу школу у иностранству, за Роме, особе са инвалидитетом и кандидате српске националности из земаља у окружењу.

РТВ