Синдикати запослених у јавним службама и државним органима, потписали су Протокол, којим захтевају од Владе хитно отпочне преговоре о повећању зарада запослених у јавним службама и државним органима.Уколико Влада не прихвати захтев за отпочињање преговора, синдикати ће позвати своје чланство да примено све облике синдикалне борбе. Ове можете преузети текст Протокола.

ПРОТОКОЛ