Право запослених да организују штрајк утврђено је међународним правом и низом конвенција Међународне организације рада (МОР), између осталих и: Конвенцијом 84. О синдикалним слободама и заштити синдикалних права 1948, Конвенцијом 98. О правима радника на организовање и колективне преговоре 1949, Конвенцијом 131. О утврђивању минималних плата 1970, … Препоруком бр. 154. МОР-а, којом се дефинишу есенцијалне службе (службе од посебног јавног интереса), Уставом Републике Србије, Законом о штрајку и колективним уговорима према којима запослени имају право на штрајк, ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу рада“.

А) Када је штрајк организован са скраћеним часовима на 30 минута:

 

– минум процеса рада за васпитача је 20 часова рада недељно,

– ненаставно особље ради 1 сат краће у радном дану ( у договореном термину).

 

Б) Када је штрајк организован са потпуном обуставом наставе:

 

– васпитач у оквиру 20 часова рада недељно обавља само неопходна дежурства,

– ненаставно особље ради 2 сата краће у радном дану ( у договореном термину).

 

 

 

 

 

У Београду, 24.01.2011. ГСПРС „Независност“

Одбор делатности домови ученика

студената

Срђан Словић, председник