Zakljucak Vlade PKU

На седници Владе Републике Србије одржаној у уторак, 27. јануара донет је Закључак да се „прихвата предлог Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика“, и да се „овлашћује др Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја да у име Владе потпише Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика“. „Овај Закључак, ради реализације, доставити Министарству просвете, науике и технолошког развоја, које ће са овим Закључком упознати репрезентативне синдикате, учеснике у закључивању овог Колективног уговора, а ради информисања – Министарство финансија и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања“, каже се у Закључку који је јуче прослеђен синдикатима, учесницима преговора.
Са овим Закључком Влада је синдикатима проследила и коначан текст ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и обавестила учеснике преговора да ће наредни састанак бити одржан у петак, 30.01.2015. са почетком у 12.00 часова у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Zakljucak Vlade Sporazum KoriVerbic

ПРЕДЛОГ ПКУ

ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА