ЗАКЉУЧАК МИНИСТАРСТВА РАДА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА УНИЈЕ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Zakljicak str. 1 2.4.2015 15-41

Zakljucak str. 2 2.4.2015 15-41 2