Иницијатива која је послата НПС-у, а потписана од стране министра Вербића, сачињена је без икакве консултације и стручног мишљења наставника овог предмета и представља непознавање, али и омаловажавање улоге, значаја, вредности и места техничког образовања у образовно-васпитном процесу.
Ради се о предмету који је од свог настанка- након Другог светског рата, па до данас прошао кроз неколико фаза развоја и различитих утицаја укључујући и неизбежни утицај идеологије. Ова иницијатива ставља пред нас питање да ли је образовање наше деце стављено под утицај одређених интересних група или корпорација?

Стога кроз неколико реченица и закључака желимо да искажемо став Актива наставника ТИО општине Стара Пазова поводом иницијативе за измене у предмету Техничко и информатичко образовање:
– Ова иницијатива заснована је комплетно на предлозима који су предочени од стране Друштва информатичара
– Ова иницијатива се своди на прекрајање предмета ТИО са јединим циљем да се уведе програмирање као обавезан предмет у осонвну школу?
Развијење земље не смањују број часова оваквог предмета (различити су му називи) и истичу да је заједничко да овај предмет:
– уводи ученике у свет рада, технике и технологије
– развија позитиван однос према раду
– служи као предпрофесионално информисање и усмеравање
– сматра се значајним средством васпитања
– развија креативно и критичко мишљење
– развија техничко стваралаштво савладавањем руковања једноставним алалтима и механизмима
– и коначно, ради се о предмету који омогућава психомотички развој детета кроз практичан рад
Чињенице које се занемарују јесу да напредак друштва неће бити могућ без обучене, прилагодљиве и флексибилне радне снаге.
Немојмо мислити да савремени свет греши када кроз садржаје какве имамо у нашем предмету тежи не само вишем нивоу техничко-технолошке културе, не само припреми за високо образовање, припреми за живот и рад, већ свести о томе да савремени човек (и човек будућности) мора бити спреман на сталну психофизичку адаптацију на промене у свом окружењу и захтева које такво окружење пред њега поставља.
Подизање научно-техничко-технолошке културе целе популације једне земље данас је услов њеног опстанка у окружењу.
– Такође примећујемо да се овом иницијативом сродни предмети ТИО и Информатика и рачунарство стављају на супротстављене стране, што представља неприродно стање.
Истичемо испред нашег Актива велико разочарење, јер оваква Иницијатива показује ниподоштавање улоге технике у развоју целог друштва, али и ограничавање развоја интересовања и склоности појединца. Такође истичемо да је наш предмет деци не само користан, него је то предмет коме се деца радују, што се може видети по њиховој жељи да праве макете и моделе, да истражују али и по броју ученика на такмичењима, посетама изложбама, радионицама…
Подсећамо да очекујемо да у нашој земљи тежимо заједничким оквирима образовања у Европи, како је утврђено документима Европског савета, а који треба да буду примењивани у образовању европских земаља, где видимо нашу земљу и садрже као циљ: образoвање за живот, за учешће у демократском друштву, право за откривање и развој талента, креативности, критичког мишљења, самосталности у раду и др.

                                                                                                                                                                                                                               Бранислава Мандић,
                                                                                                                                                                                                               Актив наставника ТИО Старе Пазове