Mobing1

Закон о спречавању злостављања на раду охрабрио раднике да потраже помоћ. Инспекторат интервенисао 154 пута због жалби на недолично понашање

Инспекторат за рад је од 4. септембра, када је на снагу ступио Закон о спречавању злостављања на раду, интервенисао 154 пута због жалби на мобинг. И у Агенцији за мирно решавање радних спорова кажу да им је нови пропис донео знатно већи број клијената, а пуне руке посла имају и невладине организације које се баве злостављањем на послу.

– У последња четири месеца прошле године урадили смо 98 надзора по захтеву странке, а од Нове године до данас још 56 – каже Предраг Перуничић, директор Инспектората за рад. – Странкама смо указивали на које све начине могу да остваре своја права, доносили смо различита решења за уклањање недостатка, а упутили смо и 10 захтева за покретање прекршајног поступка.

Према Перуничићевим речима, шиканираних, малтретираних и уцењиваних радника, има у готово свим делатностима, али неке предњаче:

ЖЕНЕ НИСУ НЕЖНИЈЕ ОД МУШКАРАЦА

У Министарству за рад и социјалну политику кажу да се у 95 одсто случајева догађа такозвани вертикални мобинг, односно ситуација у којој шеф злоставља подређене, док су обрнути примери знатно ређи. Ипак, разлике у односу на пол, готово и да нема. У Испекторату рада потврђују да су у овој години имали подједнак број жалби на колеге и на колегинице. Тужбу због мобинга могу да добију сви који, најмање пола године, злостављају оне у свом окружењу, било да је реч о физичкој или психичкој претњи.

– Највише поднетих захтева за заштиту права у вези са злостављањем на раду смо имали у образовању. Нешто мало мање странака нам се обраћало из сектора саобраћаја, а потом из здравства и социјалног рада.

И у Агенцији за мирно решавање радних спорова кажу да су многи радници, који су годинама трпели своје надређене, коначно охрабрени новим прописом. Из тог разлога, помоћ у посредовању, готово свакодневно траже запослени дуж целе Србије.

– Од септембра до данас имала сам најмање 30 клијената, а и остале колеге су слично упослене. За то време смо успели да добијемо 19 правоснажних решења, да вратимо једну професорку на посао у гимназију, као и да издејствујемо исплату од чак 500.000 динара одштете – прича Олга Кићановић из Агенције.

И у Министарству за рад и социјалну политику кажу да су задовољни применом новог закона. У Сектору за рад додају да је осим закона, усвојен и Правилник о понашању послодаваца и запослених, којим су прописана (не)дозвољена понашања и прецизно утврђен комплетан поступак – од препознавања евентуалног злостављања, до кажњавања починиоца и заштите радника.

 

Б. СТЈЕЉА