Дoпис Mинистaрству финaнсиja ПУ пoвeћaњe плaтa 04.03.2019.