Поштовани,

Консултације представника Министарства просвете и репрезентативних синдиката око продужења ПКУ-а за основне и средње школе и домове ученика, након добијања мишљења надлежних министарстава, одржаће

у понедељак, 26.2.2017. године, у 10:30 часова у сали 37. на 6. спрату, Немањина 22-24.