МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Министру Младену Шарчевићу

 

 

Поштовани,

Обраћамо Вам се, како би смо указали на системске грешке које је Влада Републике Србије правила у претходном периоду и Ви као део Владе са циљем како се не би поновиле исте грешке у наредној буџетској години.

Као што Вам је познато, октобра 2014. године смањене су плате за 10%  запосленима у образовању па тиме и запосленима у ученичком и студентском стандарду. Повраћај у основним и средњим школама и домовима ученика извршен је у два наврата и то у износу од 4% и 6%, док је у студентским домовима и високом образовању повраћај био у износу од 2% и 3%.

Такође у предшколским установама, Влада је декларативно вратила смањених 10% у два наврата у износу од 4% и 6%. С обзиром да су ту обавезу требале да спроведу локалне самоуправе, реализација је била таква да је у неким локалним самоуправама враћено 4% у некима 6%, а у мањем броју 4% и 6%, док у већини локалних самоуправа није било реализације.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину члан 16. суспендован је Закон о раду (додаци на плату), Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, члан 22. и члан 28., као и Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија, члан 19. и члан 20.

Зато од Вас захтевамо да узмете учешће  у системским решењима како не бисмо дошли у ситуацију да се запослени у образовању различито третирају и суспендују основна права запослених.

  У Београду, 19.10.2017. г.                                                                      За  ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                                             проф. др Томислав Живановић, председник

GSPRS NEZAVISNOST 1