Дана, 05.10.2021. године, одржан је IX Конгрес ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.
Конгресу је присуствовao 61 делегат/делегаткиња као и гости, из земље и иностранства.
За председника је изабран је Срђан Словић, за заменика председника је изабран Милован Вуксановић, а за потпредседнике су изабрани: Ружица Тодић Брдарић и Славко Дерењ.