МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТРУ БРАНКУ РУЖИЋУ

Поштовани,

Просветна и целокупна јавност оправдано је незадовољна и узнемирена развојем догађаја у Техничкој школи у Трстенику, која је, нажалост, постала парадигма етичког суноврата друштва и индикатор (не)моћи образовног система.
У околностима у којима се у медијима спекулише о последицама процедуралних грешака у интервенцији школе, неопходно је да по хитном поступку упутите Републичку просветну инспекцију у ову установу да изврши надзор над поступањем директора, који спроводи мере у случајевима повреде забране и одговоран је за законитост рада установе. Уколико се сумње у одговорност директора потврде и разоткрије непоштовање процедуре у поступку, Ваша законска и морална обавеза је да га разрешите дужности, у складу са чл. 128 ЗОСОВ-а.
Подсећамо Вас да у борби против насиља у просветном систему нема места компромисима нити амнестирању од одговорности, без обзира да ли потиче из некомпетенције или лоше намере. Затворити очи пред том чињеницом не значи само ићи у сусрет популистичком подилажењу ученицима, већ и наметнути просветним радницима још једно искуство пораза и понижења.
Прихватање новог поимања јавног морала без трага озбиљности, поштења и врлине је предаја последње линије одбране смисла образовања. Тада неће остати ништа за шта се вреди борити, ни Вама ни нама.

У Београду,                                                                                                                              ГСПРС ,,Независност”
06.02.2023.