У просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја данас је уприличен састанак са представницима репрезентативних синдиката просвете поводом измена појединих чланова Закона о основама система образовања и васпитања. Реч је о члановима који се односе на: суспензију лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику, преузимању запосленог са листе, радног односа на неодређено време, као и на право на отпремнине и престанак радног односа запосленима који имају статус нераспоређених.

            Представнице ГСПРС ,,Независност”, Ружица Тодић Брдарић и Весна Војводић Митровић, на почетку састанка захтевале су од представника Министарства хитно достављање коначне верзије ЗОСОВ-а, који је обликован након јавне расправе и изразиле велико незадовољство оваквим неприхватљивим односом Министарства према просветним радницима. Са овим захтевом сагласили су се и представници других синдиката, те смо добили уверавања да ћемо верзију Закона која ће ићи у скупштинску процедуру ускоро видети. То ће омогућити увид у резултате нашег ангажовања пре и током јавне расправе.

            ГСПРС ,,Независност”, нажалост, остао је усамљен у настојању да из ЗОСОВ-а избрише стручно усавршавање као услов за суспензију лиценце. Мишљења смо да бројни пропусти у реализацији семинара за стручно усавршавање показују да ово никако не може бити услов за суспензију лиценце.

            Када је реч о преузимању запосленог са листе, усаглашен је став да запослени који је остао нераспоређен може задржати такав статус до краја школске године, а не само шест месеци, како је законодавац предвидео.

            Различити ставови представника репрезентативних синдиката нису усаглашени по питању отварања ЗОСОВ-а према новом Закону о запосленима у јавним службама.

            Поучени досадашњим искуством, изражавамо сумњу да ће МПНТР наше аргументоване ставове изнете на овом састанку уважити и унети у ЗОСОВ.

 

 

Весна Војводић Митровић