– Члановима УГС НЕЗАВИСНОСТ
– Запосленима у јавним службама Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ

На позив господина Бранка Ружића, одржан је састанак са представницима репрезентативних централа УГС НЕЗАВИСНОСТ и СССС. Тема истог био је Закон о запосленима у јавном сектору.
Представници УГС НЕЗАВИСНОСТ и СССС изнели су суштинске примедбе на Закон након чега је договорено формирање Радне групе у чијем раду ће учествовати представници именованих синдиката, као и представници ресорних министарстава Владе Републике Србије.
Будући да ниједна грана УГС НЕЗАВИСНОСТ до данас није изнела примедбе које се односе на мањкавости а тичу се радно правног статуса и система плата запослених у јавном сектору, на састанку радне групе по први пут ће бити преговарано о значајним и суштински битним превидима у „радној верзији“ Закона о запосленима у јавним службама.
По завршетку ових преговора, а пре уласка Закона у скупштинску процедуру, биће организована јавна расправа током које сви заинтересовани могу изнети своје примедбе и сугестије.
О будућим активностима и детаљима везаним за преговоре благовремено ћемо вас извештавати.
Нажалост још једном се показало да снагу да се носе са конкретним проблемима у борби за интересе запослених имају искључиво репрезентативне централе. Више је него очигледно да учешће у преговорима осталих синдиката нису ништа друго до маркетиншки одраз и преваре сопственог чланства.

Београд,                                                                                                                                              УГС НЕЗАВИСНОСТ
25.07.2017.