Дана 03.09.2022. године на Власини је одржан II састанак ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ШУ Лесковац.Састанку су присуствовали чланови из Јабланичког и Пчињског округа и као гости: Срђан Словић, председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, П. Стаменковић, председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ШУ Ниш, Ј. Радовић и Ж. Илић (Секретаријат ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ).Присутни су разменили искуства, изнели проблеме, а од председника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, С. Словића, добили информације о активностима УГС и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ у претходном и наредном периоду.

 У Врању, 05.09.2022.                                                                                                                                                                                                                                       ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
ШУ Лесковац

Сузана Лазаревић, председница