ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је 25. 08. 2017. године донео следећу

ОДЛУКУ

 

I Сви запослени чланови ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ступиће у једносатни штрајк упозорења у петак 01.09. 2017. године. Штрајк упозорења ће се одвијати тако што запослени у школама чланицама Синдиката неће држати часове у трајању од једног сата.

II  Основни штрајкачки захтеви су:

  1. Изузимање запослених у просвети из Закона о запосленим у јавним службама
  2. Дефинисање динамике побољшања материјалног положаја у образовању

III  Штрајкачки одбор чине:

  1. Томислав Живановић
  2. Срђан Словић
  3. Ружица Тодић Брдарић
  4. Славко Дерењ

ODLUKA O ŠTRAJKU