Данас, 26.10.2022.године, у просторијама УГС НЕЗАВИСНОСТ, одржан је састанак и координација синдиката јавног сектора УГС НЕЗАВИСНОСТ. На састанку су присуствовали председници са најближим сарадницима из Гранског синдиката здравства и социјалне заштите, Гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције, Гранског синдиката просветних радника Србије, Гранског сидиката јавних саобраћајних служби и комуналних делатности, Гранског синдиката саобраћаја и телекомуникације и Гранског синдиката културе, уметности и медија.
На састанку се анализирала тренутна ситуација по делатностима у јавном сектору са посебним освртом на ниво примања запослених у овом сектору. Констатовано је да досадашња повећања основне зараде, као и најављено повећање од јануара 2023.године није довољно и не одражава реалне потребе запослених у јавном сектору. Раст трошкова живота и тренутна инфлација су далеко изнад најављеног процента повећања зарада што директно утиче на животни стандард запослених.
Најављено повећањем основне зараде од 12,5% довешће до изједначавања близу 100.000 запослених у јавном сектору са минималном зарадом која би требало да буде изузетак.
Надлежним институцијама, захтев за повећање зарада свим запосленим у јавном сектору у износу од 25% упутиће сви синдикати јавног сектора УГС НЕЗАВИСНОСТ, такође, на састанку су договорене и даље активности у правцу реализације овог захтева.