29.и 30.септембра 2017.г. у Вршцу фондација Центар за демократију (ФЦД) у партнерству са Фридрих Еберт фондацијом одржала је радионицу на тему „ Положај жена на тржишту рада- Стандарди достојанственог рада у пракси“. Радионица се спроводила у оквиру програма „ Жене и достојанствен рад“.
Циљ ове радионице био је да се кроз разговор и дискусију идентификују кључни проблеми и последице са којима се жене суочавају на тржишту рада, као и креирање препорука за њихово решавање.Семинару су присуствовале представнице Секција жена централа УГС НЕЗАВИСНОСТ и Савеза самосталних синдиката Србије , предстатвнице цивилног друштва, представнице невладиних организација и представници мадих.
У уводном делу семинара Наташа Вучковић, генерална секретарка гонда Центра за демократију је поздравила присутне, а Слађана Киковић, шефица правног тима УГС НЕЗАВИСНОСТ је као уводничарка представила законодавни и стратешки оквир родне равноправности на тржишту рада. Говорила је и на тему „У очекивању Закона о родној равноправности“. О положају жена на тржишту рада у Србији као и о остваривању стандарда достојанственог рада у пракси говорила је Сарита Брадаш, психолошкиња фондације Центра за демократију. Она је такође говорила на тему „ Родна перспектива у политикама запошљавања“ у којој је представила налазе о родној перспективи у политикама запошљавања и доступности активних мера на тржишту рада и женама и мушкарцима. Говорила је и на тему „ Политички одговори – Претње и прогресивна мишљења“. Након свих излагања уследила је дискусија и рад у групама.

Јасминка Марић