На састанку Одбора предшколаца ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, одржаном 16.10.2017. године, покушали смо да заједничким снагама побољшамо положај и савладамо проблеме које генерално имају све предшколске установе на територији Републике Србије.

Предшколци су упутили иницијативу Министарству просвете, науке и технолошког развоја за формирање Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, али је за реализацију ове идеје потребна подршка Синдиката образовања Србије и Савеза самосталних синдиката Србије.

Такође смо упутили допис министру просвете са питањима од огромног значаја за миран и организован рад у предшколским установама, као што су: планови рада, безбедност деце и права запослених.

Размењујући искуства из праксе, и даље смо мишљења да годинама имамо исте проблеме на које се само надовезују већи и озбиљнији пропусти у примени закона. Поражавајућа је чињеница да се нико од надлежних не прихвата озбиљно решавања нагомиланих проблема. Бежећи од најмлађих, називајући их најкомлекснијима и обимнима, надлежни, заправо, показују колико смо им компликовани.

Ми, међутим, не одустајемо. И даље ћемо истрајно гањати своја права у нади да ћемо заморити надлежне који беже од нас…

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Одбор предшколских установа
Сузана Лазаревић, председница