На позив градског секретара за образовање и дечију заштиту Ненада Радића, одржан је састанак са представницима репрезентатитвних синдиката запослених у предшколским установама Београда.
У име чланова ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ исказано је оправдано незадовољство запослених, због чињенице да солидарна помоћ дефинисана чланом 79. ПКУ још увек није исплаћена.
Представнице оба репрезентативна синдиката су предложиле да се најкасније до уторка (што је господин Н. Радић прихватио,) уз присуство Градоначелника града Београда, одржи састанак на коме би се утврдио датум исплате помоћи (дефинисан Закључком Градоначелника).
На захтев чланова ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, предочена је потреба хитног кориговања коефицијената запослених, а о чему је по речима Н. Радића већ било разговора у ресорном министарству. Како је за коначну одлуку потребна сагласност Министарства финансија планирани су разговори у којима ће учествовати представници Града, МП и МФ.
На захтев другог репрезентативног синдиката Секретаријат за образовање и дечију заштиту ће доставити износе помоћи које су исплаћиване запосленима, на основу члана 78. ПКУ, по општинама.

У Београду, 03.03.2023. године                                                                      ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                                                            Ружица Тодић Брдарић, потпредседница