Синдикат Независност је веома узнемирила информација о ’’паљењу куће ’’ председника синдиката ’’Слога’’ у Министарству одбране и Војсци Србије Дејану Павловићу. Поред тога забрињавајућа је и чињеница да се и синдикални рад доводи у контекст дневно политичких обрачуна што је у директној супротности са прописима који дефинишу рад у Војсци Србије. Уколико постоје било какве индиције да је пожар намерно изазван и да је део активности које се воде против једног синдикалног активисте, синдикат Независност захтева да надлежни органи МУП-а као и Министарства одбране у најкраћем року спроведу неопходне радње како би се утврдили стварни разлози који су довели до ове несреће.

У времену када је ситуација узрокована пандемијом и када су припадници МО и ВС ангажовани на најосетљивијим пословима везаним за спровођење мера заштите и безбедности становништва, овакве информације и догађаји у највећој мери штете њеној ефикасности а посредно утичу и на развој синдикализма у систему одбране. Синдикат Независност се годинама залаже за успостављање јасних и што ширих синдикалних слобода у систему одбране и безбедности по угледу на искуства која су присутна у најразвијенијим земљама ЕУ. Најава израде и доношења нових закона о одбрани и војсци је идеална прилика да се приближимо тим стандардима који би реално утицали и на решавање многих статусних питања запослених у МО и ВС. Евидентни проблеми у комуникацији неких синдиката у МО и ВС са послодавцем, наводе на закључак да је неопходно детаљније уредити овај сегмент. У том смислу синдикат Независност осуђује сваки евентуални покушај дискриминације синдиката од стране послодавца као и сваки покушај манипулације и стављања синдиката у контекст политичке злоупотребе. Сва питања од значаја за безбедност и здравље запослених у Војсци Србије морају да буду решавана у најоптималнијем року а евентуална одговорност санкционисана без икаквих изузетака.

У Београду,
12.05.2020.год.

ГС УПОИП НЕЗАВИСНОСТ
Председник Драган Чабрић