Избори 2022

За 3. април 2022. године расписани су парламентарни, председнички и избори у петнаест локалних самоуправа у Србији. Уједињени грански синдикати „Независност“ позивају своје чланове да на изборе изађу и својим гласом покажу да желимо да живимо у друштву благостања, солидарности и одсуства дискриминације.
Свесни смо да нема пристојног живота, послова и зарада без права на чисту воду, ваздух и земљу, али исто тако ни без приступа квалитетном образовању, здравству и јавним службама и услугама. Да би, поред интереса крупног капитала, у политичким институцијама и јавности чуо и наш синдикални глас, морамо бити лојални сопственим вредностима и имати бројност, знање, добру организованост и солидарност.
Иако без поузданог и трајног политичког партнера, ми морамо јасно формулисати захтеве и чланству и грађанима недвосмислено представити за шта се залажемо и шта очекујемо од актера на партијској/изборној сцени Србије:
1. За достојанствен (уговорен, осигуран, безбедан и, на време и пристојно, плаћен) рад, а не његову прекарну и, партијским књижицама посредовану, карикатуру;
2. За једнак приступ тржишту рада и послу, ослобођеног свих облика дискриминације;
3. За право на континуирану обуку и целоживотно усавршавање радника;
4. За, не само законима гарантовано, већ и у пракси поштовано, право на синдикално организовање, деловање, колективно преговарање и право на штрајк.
5. За Закон о раду који нам омогућава да организујемо све раднике и заступамо њихове интересе, без обзира где и по ком основу раде. За Закон о раду који подстиче а не отежава колективно преговарање;
6. За независне и ефикасне инспекције којих ће се послодавци који крше закон плашити. За казне које неће бити јефтиније од поштовања закона и примене мера за безбедан и здрав рад. За формирање судова рада који ће, компетентно и у кратком року, решавати радне спорове и учинити да радни спорови не буду више агонија за раднике а јефтин излаз за послодавце. Ово тражимо још од Конгресне резолуције 2011. године и не одустајемо.
7. За праведнији порески систем, кроз увођење прогресивног опорезивања које ће допринети редуковању сиромаштва и неједнакости. За борбу против сиве економије а не кокетирање са њом.
8. За то да минимална зарада, законски дефинисана као изузетак, мора и у пракси да постане изузетак. Иако минимална, она не сме бити недовољна, од ње мора да се живи, јер је зарађена – није поклоњена. За систем у којем ће постојати само просечна потрошачка корпа, а не и минимална потрошачка корпа. Постоје животне потребе, не постоје минималне животне потребе, ако хоћемо да људи живе достојанствено.
9. За окружење које ће бити солидарно са онима који су рањиви и којима треба помоћ. Обезбедимо законима бољу редистрибуцију – друштву благостања не можемо тежити са тридесет одсто грађана који су у ризику од сиромаштва. За пензије које ће омогућити достојанствен живот као и за враћање неуставно и незаконито умањених пензија.
10. На крају, за синдикате попут Независности, са широм традицијом борбе за демократске установе и приступ медијима и јавности, а против рата и екстремног национализма, важно је и да по том питању остану бескомпромисни и препознатљиви.
Онима који, у борби за власт, као свом легитимном оквиру, нуде обећања, поручујемо да само у обавезујућим споразумима и њиховој реализацији видимо истински социјални дијалог за који смо, ка и увек, спремни.
У Београду, 22.03.2022. године Извршни одбор УГС НЕЗАВИСНОСТ