Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању ступа на снагу 18.11.2017. године.

ЗАКОН о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању СГ 101 од 10.11.2017.