Фото Галерије

/Фото Галерије

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НА ГОДИНУ ДАНА

Дaнaс je у Mинистaрству прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja пoтписaн Спoрaзум o прoдужeњу рoкa вaжeњa Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa зaпoслeнe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa и дoмoвимa учeникa дo 05. мaртa 2019. гoдинe. Дoгoвoрeнo je дa у пoнeдeљaк, 05. марта 2018. године, Споразум будe oбjaвљeн у Службeнoм глaснику РС, a дa ступи нa снaгу дaнoм [...]

OКOНЧAНИ ПРEГOВOРИ НA ЛOКAЛНOM НИВOУ

           Након дужег указивања на пропусте градских власти Новог Пазара према ПУ ,,Младост”, 22.01.2018. године одржан је састанак челника градске управе и представника синдиката ,,Независност”, Срђаном Словићем и Сузаном Лазаревић, а присутна је била и директорка ПУ ,,Младост”. На обострано задовољство, на састанку је постигнут договор о спорним питањима.             Кључне [...]

OКРУГЛИ СТO O МEДИJСКOJ ПИСМEНOСТИ: НEOПХOДНO КРИТИЧКO МИШЉEЊE ЗA РAЗВOJ ДРУШТВA

Meдиjскa писмeнoст вaжaн je сeгмeнт зa рaзвoj друштвa, нeoпхoдaн зa рaзвoj критичкoг мишљeњa и зa рaзликoвaњe инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja и спинoвa, oцeнили су дaнaс у Бeoгрaду учeсници oкруглoг стoлa o мeдиjскoj писмeнoсти. Meђутим, кaкo je oцeњeнo, мeдиjскa писмeнoст "влaдajућoj гaрнитури" нe oдгoвaрa jeр прeмa рeчимa пoртпaрoлкe Грaнскoг синдикaтa прoсвeтних рaдника Србије "Нeзaвиснoст" Вeснe Вojвoдић [...]

КОНФЕРЕНЦИЈА „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ“

У оквиру Европске недеље безбедности и здравља на раду, у Палати Србије, 25.10.2017. године, одржана је Конференција „Безбедност и здравље на раду у дуалном образовању“, којој је присуствовала трочлана делегација УГС НЕЗАВИСНОСТ на челу са потпредседником, проф. др Томиславом Живановићем. На Конференцији су говорили: министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, председник [...]

ЗАКОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ: ОНО ШТО ВАЖИ ЗА АУСТРИЈУ И НЕМАЧКУ, НЕ ВАЖИ ЗА СРБИЈУ

ИНСАЈДЕР Објављено: 11.10.2017 Нацрт закона о дуалном образовању који је јуче усвојила Влада Србије, делимично је измењен након критика јавности, а пре свега Агенције за борбу против корупције и синдиката, потврђено је за Инсајдер у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. У предлогу закона остале су, међутим, кључне спорне одредбе – ђаци су ван оквира [...]

„КУДА ПЛОВИ ОВАЈ БРОД“?

Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак представника репрезентативних синдиката у образовању са министром просвете, науке и технолошког развоја и министром државне управе и локалне самоуправе. Тема састанка је била став синдиката и примедбе на Закон о запосленима у јавним службама, као и примедбе на Закон о систему плата запослених у [...]

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА НА ТРЖИШТУ РАДА – СТАНДАРДИ ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА У ПРАКСИ

29.и 30.септембра 2017.г. у Вршцу фондација Центар за демократију (ФЦД) у партнерству са Фридрих Еберт фондацијом одржала је радионицу на тему „ Положај жена на тржишту рада- Стандарди достојанственог рада у пракси“. Радионица се спроводила у оквиру програма „ Жене и достојанствен рад“. Циљ ове радионице био је да се кроз разговор и дискусију идентификују [...]