Закључци – 7. састанак РГ за предшколско васпитање и образовање