На позив Министра просвете проф. Др Жарка Обрадовића 26.01.2011. године у 16 часова у Влади Републике Србије одржани су разговори представника репрезентативних синдиката у образовању Србије (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у просвети Србије) и Премијера Владе Републике Србије, Министра просвете и Министарке финансија.

Састанак је трајао два сата. Синдикати су изнели своје захтеве. На једној страни Синдикат образовања Србије са нешто блажим захтевима који су тешки 4,3 милијарде динара на годишњем нивоу (за плате јубиларне награде и отпремнине). На другој страни Уједињена три синидаката (Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“, Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Србије) су захтевали кориговање коефицијената у образовању (8 милијарди: у априлу повећање од 9% и у септембру 8% поред онога што је Влада већ понудила према Закону о буџету), јубиларне награде (око милијарду), отпремнине (око 300 милиона) и за инвестиције у образовању око (10.7 милијарди).

Када је погледао захтеве Премијер је рекао да ће, уколико се захтеви синиката испуне, бити нарушена макроекономска стабилност и политика Владе Републике Србије, и имајући све у виду предложио је да тек у априлу можемо кренути у разговоре у вези побољшања материјалног положаја запослених у просвети. Синдикати то сматрају „продајом магле“ јер не постоји никаква гаранција за побољшање маретијалног положаја запослених. Такав предлог синдикати би могли да прихвате само под условом да је за претходне две године урађено нивелисање плата у образовању за ниво инфлације. Премијер оупште није схватио озбиљност припрема за штрајк које су спроведене у синдикатима у циљу побољшања материјалног положаја.

Благо речено понуда је једнака ништа. Према томе штрајк се наставља!

 

 

 

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ