TANJUG               jeger

Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Albert Jeger izjavio je danas da su sa srpskim vlastima dogovoreni principi na osnovu kojih će moći da eventualno budu povećane zarade zaposlenih u javnom sektoru.

On je precizirao i principe koji su dogovoreni sa vladom pa će tako povećanje zarada zavisiti od toga da li će prihodi biti veći od projektovanih, sva povećanja će biti jednokratna što će značiti da se njihov efekat neće preneti na budžet za 2012. i povećanje će se odnositi na najugroženije radnike u javnom sektoru i penzionere a postojaće i gornja granica za ukupnu potrošnju za ove svrhe.

Jeger je, na konferenciji za novinare, rekao da su ti principi navedeni u pismu o namerama i precizirao da ‚‚ukoliko oni budu prekršeni mi ćemo morati da se preispitamo da li će revizija moći da se završi“.

Uz napomenu da bi povećanje zarada onako kako to zahtevaju sindikati ugrozilo fiskalnu ravnotežu i stabilnost cena u Srbiji, Jeger je ukazao da bi se, ako bi se to dogodilo, sve vratilo u vidu negativnog efekta na sve u Srbiji.

Jeger je ukazao i da će najveći izazovi u narednom periodu biti zadržavanje potrošnje u zacrtanim fiskalnim okvirima, izgradnja konkurentnosti ekonomije zasnovane na privatnom sektoru, smanjenje državnog sektora i restrukturiranje javnih preduzeća.

On je ukazao da je fond zarada u javnom sektoru sa 310 milijardi dinara u 2010. godini povećan na 329 milijardi u 2011. godini i da je to povećanje veće od šest odsto.