РТВ

Бројне новине очекују основце, тако ће они од овог полугодишта знати тачан распоред писмених и контролних задатака за све предмете, што ће их вероватно обрадовати, владање ће од шестог разреда улазити у просек, што је за неке добра, а за неке лоша вест.

А уколико више од половине ученика добије негативну оцену на писменом, задатак ће бити поновљен, уз обавезу наставника да организује додатне часове.

И то је део новог правилника о оцењивању у основним школама који је ступио на снагу крајем септембра.