У Медицинској највећа гужва

У шест сомборских средњих школа било је слободно 1.154 места, а после првог и другог уписног круга, попуњавања ће бити у неким школама у трећем року, који ће бити реализован после поправних испита.

– Ове школске године мање је интересовање за трогодишње образовање занатлија, али је зато Медицинска школа имала највећи притисак, и то најбољих ђака – предочава Борислав Станичков, начелник Школске управе за Западнобачки и Севренобачки округ, са седиштем у Сомбору.

Због тога је на фармацеутском смеру пооштерен критеријум за упис, и уписивани су ђаци са најмање 96,5, од могућих 100 бодова.

Он додаје да за занимања, која гарантују брзо запослење, као на пример за месара и пекара, у Пољоприврдено–прехрамбеној школи у Сомбору, није било интересовања. Тако се за профил месара пријавио само један ученик, а за пекара четири, иако је за ова занимања било предвиђено 12 места.

За трећи уписни круг преостало је још 125 места. Највише их је упражњено у Техничкој школи – 75, Пољопривредно-прехрамбеној 29, у Економској 17 и Гимназији „Вељко Петровић“ 14 слободних места, углавном на мађарском наставном језику.

Станичков вели да сваке године све више опада интересовање ученика за похађање наставе на мађарском језику.

Иначе, у Војводини је ове године било 865 свршених основаца мање него прошле године, и због тога је број одељења смањен чак за 30.

У току су припреме за распоређивање вишкова кадрова, и листе ће бити објављене 15. августа, и то оних наставника, који су имали умањену норму у односу на ону када су примљени. После тога ће се знати које школе имају мањак, односно, вишак кадрова, па ће доћи до њихове прерасподеле, односно преузимања.

 

Ј. БЕКИЋ