Pozivi će biti upućivani prosvetnoj inspekciji, a na liniji će raditi ekipa ljudi koji će davati prve informacije i uputstva za blagovremeno reagovanje

BEOGRAD – Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović očekuje da će krajem ove sedmice proraditi posebna telefonska linija za prijavljivanje slučajeva nasilja u školama.

Ministarstvo je u saradnji sa „Telekomom“ obezbedilo uvođenje SOS telefonske linije koja će omogućiti više poziva istovremeno, rekao je Obradović na konferenciji „Mreže škola bez nasilja“, koja se održava u organizaciji UNICEF-a i Ministarstva prosvete i nauke.

„Pozivi će biti upućivani prosvetnoj inspekciji, a na liniji će raditi ekipa ljudi koji će davati prve informacije i uputstva za blagovremeno reagovanje“, rekao je Obradović.

Na konferenciji je upozoreno da svako četvrto dete trpi učestalo nasilje od svojih vršnjaka, ili neki vid nasilja od nastavnika.

UNICEF-ov program „Škola bez nasilja“, kako je rečeno na skupu, polako ali konstantno beleži napredak, jer se sada neka nasilnička ponašanja više ne tumače kao nužna, kao nešto što je normalno.

Takođe, sada je 20 do 30 odsto manje nasilja u školama u odnosu na inicijalno istraživanje, rečeno je na skupu.

KURIR