Материјал је преузет са сајта Народне Скупштине Републике Србије.

Закони ступају на снагу 8 дана од објављивања у „Службеном гласнику „.