ОШ „Др Јован Цвијић“ у Зрењанину прва је школа у Србији у којој се поставља инсталација за геотермално грејање, што представља један од обновљивих извора енергије.Новац за пројекат, назван “Повратак у будућност”, чији је носилац град Зрењанин, а партнер Привредна комора округа Тимиш, обезбеђена су преко ИПА-програма прекораничне сарадње између Србије и Румуније. Укупна вредност пројекта, посвећеног новом приступу у развоју обновљивих извора енергије који су веома битни за побољшање квалитета живота људи у пограничној области Србије и Румуније, износи 536.500 евра, од чега Европска унија обезбеђује 450.000, а зрењанинска локална самоуправа остатак.

Помоћник градоначелника Зрењанина Предраг Станков изјавио је да идеја прати актуелне светске трендове, и да је битна зато што је граду поверено комплетно инвестиционо одржавање школских објеката, зграда, покривање материјалних и осталих трошкова.

– Желимо да видимо колико можемо да уштедимо оваквим начином грејања, односно хлађења школа. Реализација пројекта траје 15 месеци, а у наредном периоду планирамо још сличних корака, с обзиром на то да се ради о својеврсном “пилоту” – истакао је Станков.

Директор ОШ “Др Јован Цвијић” Ненад Милованчев нагласио је да је уградња инсталација за геотермално грејање веома битна за ову образовну установу јер ће донети значајну уштеду енергије, и самим тим, смањење трошкова за ову намену.

– Пре свега, ученици ће имати боље услове за боравак и рад јер током пет деценија постојања школе ни прозори нису никада мењани, а сада ће и то бити учињено. Уз реконструкцију и изолацију фасаде стећи ће се предуслови за значајну уштеду енергије. То ће се осетити већ након прве грејне сезоне, а прорачуни говоре да ће се, захваљујући уштедама, оваква инвестиција исплатити већ у року од три године – подвукао је Милованчев.

Развој иновативног и ефикасног решења за употребу обновљиве енергије од кључног је значаја за снабдевање енергијом у будућности. Реализацијом пројектних активности, а посебно инсталацијом геотермалног система за грејање и хлађење у школи “Др Јован Цвијић”, као примарни циљ издвојена је заштита животне средине, кроз утицај на смањење емисије угљен-диоксида, уштеду природних ресурса, оптимизацију материјала и производа из еколошке перспективе.

Ж. Балабан