upis_v5

У школској 2011/12. години о трошку буџета школоваће се 35.500 студената прве године основних, стуковних и мастер студија на високошколским установама чији је оснивач држава, од чега 8.700 у Војводини, а обједињени конкурс за упис треба да буде објављен до краја маја.На основне академске студије државних универзитета, према одлуци Владе Србије, у својству буџетских студената моћи ће да се упише око 16.300 бруцоша, на високим школама струковних студија за буџетске студенте има нешто више од 5.600 места, а на мастер студијама око 4.800 места.Највише бруцоша уписаће Универзитет у Београду, где на 31. факултету места има за око 9.200 бруцоша на основним академским студијама.Универзитет у Нишу уписаће близу 2.900 бруцоша, крагујевачки Универзитет 2.165, Универзитет у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици има места за нешто више од 1.000 нових студената, Државни универзитет у Новом Пазару 605, Универзитет уметности у Београду 261 и новоосновани београдски Универзитет одбране 196 места за бруцоше.

Буџетске квоте повећане су за 13,5 одсто у односу на прошлу годну, када су млади највеће интересовање показали за економске, медицинске, правне факултете, али су били атрактивни и географија, организационе науке, архитектура, безбедност…

Према предлогу, уписни рокови остају исти као и прошле године, па ће пријављивање за упис бити од 22. до 24. јуна, а пријемни испити од 27. до 29. јуна.

Приликом пријављивања потребни су фотокопије сведочанства сва четири разреда средње школе, диплома о положеном матурском испиту, доказ о уплати надокнаде за полагање пријемног испита, а поједине високошколске установе имају и додатне захтеве, попут достављања фотографије, лекарског уверења…

Према досадашњим конкурсним правилима, приликом уписа кандидати се рангирају на основу успеха из средње школе и резултата са пријемног испита.

Максималан број поена који кандидат може да освоји је 100, успех из средње школе „носи“ највише 40 бодова, док се на пријемном испиту може прикупити највише 60 поена, односно 80 бодова за кандидате на испиту за проверу склоности и способности на установама из уметности.

Успех из средње школе добија се збиром просечних оцена од првог до четвртог разреда средње школе помножен са два, предвидјају правила конкурса.

Из Комисије за акредитацију и проверу квалитета препоручују будућим бруцошима да уписују само акредитоване факултете и студијске програме и подсећају да се на сајту Комисије налази списак установа које су добиле дозволу за рад.

 

Tanjug