Stressed-teacher-460x276

У Министарству просвете науке и технолошког развоја 04.08.2015. године, одржан је састанак министра др Срђана Вербића са представницима репрезентативниих синдиката. Том приликом су размењене информације које се тичу примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору као и достављање података за листе школских управа.
Максимални број запослених за јавне службе и организационе облике у јавним службама утврђује се актом на предлог министра у чијем делокругу су послови јавне службе. Представници синдиката и министар су се сложили да никакво повећање педагошке норме није допустиво као и да је одлазак запослених из система уз стимулативне отпремнине могућ искључиво на бази добровољности. Договорено је да ће Радна група за праћење запошљавања у установама образовања и укрупњивања норми наставити свој рад током августа. Веб подаци запослених са непуним радним временом, запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба као и запослених на одређено време први пут ће бити ажурирани и доступни за читаву Републику Србију на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја.

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Ружица Тодић Брдарић