Информација о успешности полагања стручне матуре у огледним профилима

Поводом информације са седнице Националног просветног савета одржане 28.06.2011. године објављене у појединим дневним листовима, према којој око 65% ученика у огледним школама није положило стручну матуру, обавештавамо јавност да је ова информација нетачна и непотпуна, односно није заснована на чињеницама.

Према подацима Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за стручно образовање и образовање одраслих, који је једина надлежна институција за припрему и организацију стручне матуре, број ученика који нису положили стручну матуру је неупоредиво мањи, што показују следећи подаци:

У просветном систему Србије постоји 51 огледни профил, код којих се стручна матура за сада полаже у 29 огледних профила (у 22 огледна профила прве генерације ученика још увек нису стигле до стручне матуре, односно завршног испита).

Од 29 огледних профила у којима се полаже стручна матура, у 11 огледних профила ученици су ове школске године по први пут полагали стручну матуру (прва генерација која је у оквиру огледног профила завршила четворогодишње школовање). По појединим огледним профилима успешност полагања је следећа:

Према горе наведеним подацима које је припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања укупан проценат ученика који су положили стручну матуру у приказаних 11 огледних профила износи 90 %, а проценат ученика који нису положили матуру износи 10%.

У преосталих 18 огледних профила у којима се стручна матура полаже другу или трећу годину, према до сада пристиглим подацима из Завода за унапређивање образовања и васпитања, укупан проценат ученика који су положили стручну матуру износи преко 98 %, односно проценат ученика који нису положили матуру не прелази 2 %.

СЕКТОР ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ