На састанку Секретара за образовање и дечију заштиту, Љиљане Јовчић, и председнице ТО Београд ГСПРС «Независност», Ружице Тодић Брдарић (одржаном 12.09.2012. године), договорено је да сви запослени у основним и средњим школама и домовима ученика који сматрају да је дошло до неправилности у раду установа, односно до повреде права из радно-правног односа (листе технолошких вишкова, права на преузимање, расписивање конкурса, замена одсутних и сл.) доставе своје представке.

Наведене представке треба упутити на адресу:

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

СЕКРЕТАРКА ЉИЉАНА ЈОВЧИЋ

Краљице Марије 1

Београд

Госпођа Љиљана Јовчић је нагласила да сви просветни инспектори Секретаријата за образовање и дечију заштиту имају обавезу да врше надзор из домена своје надлежности. Уколико установе да су поједине представке ван њихове надлежности исте морају службено да проследе надлежним институцијама и да у исто време о наведеном обавесте подносиоца представке.

                                                                                                                                                                                                                                                        Ружица Тодић Брдарић