Katalogizacija 2 2015

КАТАЛОГ ПОСЛОВА У ОБРАЗОВАЊУ

Као што је већ најављено данас је одржан састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја кога су представљали: Снежана Марковић- помоћник министра за основно и средње образовање, Славица Јашић- руководилац за основно образовање, Владимир Ивковић- експерт, Драгослав Словић- испред високог образовања, Марина Хасановић- начелник за ученички и студентски стандард. Синдикат НЕЗАВИСНОСТ је представљао Срђан Словић, потпредседник.
Разматрана је форма и логички ниво Каталога послова у образовању, на чему ће се и даље радити до коначне верзије. Договорено је да до сада урађено на Каталогу послова у образовању добију у електронској форми репрезентативни синдикати, учесници преговора, како би благовремено доставили конструктивне предлоге и сугестије