У договору са министром Младеном Шарчевићем настављен је састанак од 24.02.2017. године. Поред представника репрезентативних синдиката састанку је присуствовала и министарка Ана Брнабић.

Представници синдиката су предложили да се уштеде остварене применом ЦЕНУС-а, ЗОСОВ-а и ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплате запосленима као помоћ, било у виду обвезница, било у виду новчаних средстава.

Присутни су обавештени да је у завршној фази предлог „основног закона о платним разредима“ за запослене у јавним службама који не садржи специфичности свих сектора, тако да је неопходно донети и низ секторских закона. Нажалост, јавна предузећа неће бити обухваћена Законом о платним разредима и групама.

Због чињенице да многи запослени у предшколским установама нису остварили право на повећање, министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић се обавезала да ће одржати састанке са градоначелницима и председницима општина у циљу решавања овог проблема.

У року од две недеље очекујемо састанак на коме би био присутан и министар финансија Душан Вујовић.

ГСПРС НЕЗАВИСНOСТ