logo

Одржан је састанак репрезентативних синдиката запослених у образовању и Министра просвете, науке и технолошког развоја, господина Вербића.
Отворена су многа питања од значаја за образовање у Србији. Репрезентативни синдикати су инсистирали на формирању радне групе која би поново размотрила ЦЕНУС, као и на дефинисању износа и термина исплате помоћи за запослене у образовању. Министар је обавестио представнике репрезентативних синдиката да ће ЗОСОВ бити на дневном реду Скупштине РС у току октобра, као и о ставу Светске банке. Светска банка је на основу функционалне анализе дошла до закључка да се број запослених у јавним службама може смањити за 5%, а да се број запослених у образовању не може смањити без смањења квалитета. Према томе могуће је смањити број извршилаца, али не може се смањити број обрачунских радника.
Инсистирали смо да Министар предузме све законске мере, што подразумева разрешења и увођење принуидних мера у циљу  решавања проблема кршења закона и непоштовања ПКУ од стране појединих директора.
Репрезентативни синдикати су обавештени да до краја септембра траје интернет (јавна) расправа о номенклатури занимања у образовању, а након тога ћемо видети које кораке ће Влада РС предузети по питању платних разреда?