Обавештавамо вас да ће се потписивање Посебног колективног уговора за установе предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обавити у уторак, 15.новембра 2016.године у 10,00 часова у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.