У складу са чланом 3. став 2. и чланом 4. Закона о штрајку, и одредбама Статута ГСПРС „Независност“, ГО ГСПРС „Независност“ на седници одржаној 25.12.2010. године у Београду је донео

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК:

У законски штрајк ступити 24.01.2011. године, са почетком прве смене, а даље организовање и вођење штрајка координирати са другим репрезентативним синдикатима и потпуну обуставу наставе, до остварења следећих штрајкачких захтева.

 

I Захтеви су који се упућују Министарству просвете и финансија:

 

1.      Основица за обрачун и исплату плата запосленима на свим нивоима образовања у 2011. години повећаће се и то

–         Од плате за јануар 2011. године за 15,2 % (7,2% инфлација у претходних 6 месеци према договору од 02. 09. 2010. године и дуг по Протоколу из 2009. године 2 + 6%).

–         Од плате за април 2011. године за проценат инфлације у периоду I-III 2011. године и једну половину процента раста БДП за исти период

–         Од плате за октобар 2011. године за проценат инфлације у периоду април-септембар увећан за половину процента раста БДП за исти период

2.      Влада и Скупштина Републике Србије се обавезују да у Закону о буџету Републике Србије за 2011. годину неће бити забране и ограничења исплата јубиларних и божићних награда, као и других примања по одредбама ПКУ, као и да се у буџету локалних управа предвиде средства за исплату јубиларних награда за 2009. и 2010. годину.

3.      Влада се обавезује да ће у договору са репрезентативним синдикатима донети Уредбу и кориговати коефицијенте у образовању поштујући однос 3 : 1 . Влада се обавезује да ће постигнути распон плата (однос највеће и најниже) у образовању убудуће пратити промене минималне цене рада у Србији.

4.      Влада се обавезује да ће издвајање средстава за просвету у 2011. години при изради буџета РС бити пројектовано на бази повећања издвајања из БДП на минималном нивоу од 4%. Финансијска  средства намењена за социјални програм за све заинтересоване који би желели, могли или морали да напусте образовни систем не улазе у апропријације Буџета намењеног образовању.

5.      Влада се обавезује да под хитно донесе Уредбу која ће уредити плате у предшколском образовању.

 

II У складу са чланом 4 Закона о штрајку одређен је датум и време почетка штрајка. Штрајк почиње 24. 01. 2011. године са почетком рада прве смене у школама и установама.

 

III Поштујући одредбе члана 4 Закона о штрајку донешена је одлука о Штрајкачком одбор, који ће заступати интересе запослених: Штрајкачки одбор чини Председништво ГСПРС „Независност“:

проф др Томислав Живановић, председник ГО ГСПРС „Независност“

Срђан Словић, потпреседник ГО ГСПРС „Независност“

Ангел Петровић, потпреседник ГО ГСПРС „Независност“

Славко Дерењ, потпреседник ГО ГСПРС „Независност“

Ружива Тодић Брдарић, члан председништва ГО ГСПРС „Независност“

Милован Вуксановић, члан председништва ГО ГСПРС „Независност“

Драгиша Ђомлија, члан председништва ГО ГСПРС „Независност“

Небојша Ђорђевић, члан председништва ГО ГСПРС „Независност“

Сретен Тешић, члан председништва ГО ГСПРС „Независност“

 

IV Поштујући све позитивне законске прописе који се односе на припрему и организовање синдиката и штрајка позивамо Вас на преговоре и споразумно решавање нагомиланих проблема у образовању на које ГСПРС „Независност“ у дужем периоду указује. У случају да не прихватите позив за преговоре сматраћемо да сте одбили исте чиме поступате супротно Закону и остављате нам једину могућност организовање и вођење штрајка на територији Републике Србије.

 

V Ова одлука се доставља свим актерима који су наведени у преамбули, чиме је у складу са Законом о штрајку извршена најава истог.

 

Београд, 27. 12. 2010.                                    ГО ГСПРС „Независност“

 

проф др Томислав Живановић, председник