OBAVEŠTENJE !

Kako je sastavni deo potpisanog Sporazuma sa Vladom bila i tačka vezana za izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (skraćeno ZOSOV),

Radna grupa koja je uključena u rad na izmenama i dopunama ZOSOV-а je imala svoj prvi konstitutivni sastanak 2. juna 2011.g u 13 časova u prostorijama MPSN.

Sastanku su prisustvovali predstavnici MPSN ( g-dja Tinde Kovač Cerović, g-din Zoran Kostić, g-din Želimir Popov, g-dja Vesna Fila,g-dja Vesna Lukić,g-dja Nataša Ćirić, …) I predstavnici sindikata( GSPRS”Nezavisnost”, UGSPRS, SOS I SRPS ).

Sastanak Radne grupe je vodila g-dja Tinde Kovač Cerović. U uvodnom delu sastanka g-dja Tinde Kovač Cerović je iznela potrebu da je neophodno raditi na izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja jer se uvidelo da primena “starog” (postojećeg-aktuelnog) ZOSOV-а ne funkcioniše dobro, kao ni primena postojećih Pravilnika …Tim povodom Radna grupa će na ovim izmenama raditi u junu, julu I avgustu kako bi novi ZOSOV zbog svoje važnosti ugledao svetlost dana do septembra meseca.

Posle postignutog dogovora oko načina daljeg rada, Radna grupa je krenula sa usaglašavanjem prispelih predloga promena pojedinih članova ZOSOV-a kako bi se postigao dogovor oko prihvatanja zajedničkog predloga , koji će ići dalje na usaglašavanje. Kako za pojedine članove ZOSOV-a Radna grupa nije imala adekvatnu formulaciju, a s obzirom da su primedbe  stigle iz MPSN I g-dina Bogoljuba Lazarevića (  bio je opravdano odsutan), dogovoreno je da se za sledeći sastanak to sve pripremi u pisanom obliku…

Takvim načinom rada stiglo se do 58.člana ZOSOV-a, a dalji rad Radne grupe nastaviće se u ponedeljak , 06.juna 2011.g.u 11 časova u MPSN.

Član Radne grupe za GSPRS”Nezavisnost”

Jasminka Marić