Влада Србије требало би хитно да преиспита сва поскупљења у овој години, затражили су у Савезу самосталних синдиката Србије. Стандард мора да почне да расте, јер овакву ситуацију грађани више не могу да поднесу, истакао председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић.

Савез самосталних синдиката Србије затражио је од Владе да хитно преиспита не само повећање цене хлеба, него и сва остала поскупљења у овој години. У синдикату кажу да већ реализована и најављена поскупљења немају економског оправдања и да се њима даље урушава ионако тежак материјални и социјални положај радника.

Из гостовања Љубисава Орбовића у Дневнику РТС-а

Гостујући у Дневнику РТС-а председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић истакао је да цене основних прехрамбених производа расту и тиме стварају највеће трошкове запосленима у Србији, док цене радне снаге и даље стоје на истом нивоу.

„Међународни монетарни фонд покушава да наметне политику старе штедње и заустављања стандарда грађана. Не кажем да треба нагло повећати плате, јер је то нереално, али стандард мора да почне да расте, јер овакву ситуацију грађани више не могу да поднесу“, рекао је Орбовић.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије је истакао да решење овог проблема зависи од договора Владе, послодаваца и синдиката.

„Ми ових дана очекујемо договор око социјалног савета на ком би требало да присуствује и премијер Србије и после тога би у року од десет дана требало да знамо у ком правцу ће се кретати решење проблема“, истакао је Орбовић.