Juče objavljeni konačni rezultati završnog ispita za upis u srednje škole

Pažljivo sa listama želja

– Nakon jučerašnjeg objavljivanja konačnih rezultata završnog ispita, svršene osnovce danas i sutra očekuje popunjavanje lista želja, koje mogu predati u matičnim osnovnim školama od 8 do 15 sati.

Učenici u odgovarajućem obrascu, koji su dobili uz konkurs za upis u srednju školu, mogu da navedu najviše 20 obrazovnih profila koje bi želeli da upišu. U obrasce se unose šifra učenika, naziv i mesto osnovne škole koju je završio, ime, prezime i ime roditelja, kao i šifre i nazivi obrazovnih profila i srednjih škola ili gimnazija za koje konkurišu.

Učenik na prvo mesto u listi želja navodi obrazovni profil koji bi najviše želeo da upiše, naravno, u skladu sa ostvarenim bodovima, a nakon toga i druge profile, od većeg ka manjem interesovanju. Nije preporučljivo da se navode škole za koje učenik uopšte nije zainteresovan, jer se može dogoditi da bude raspoređen baš u tu školu. Takođe, treba voditi računa i da se ne navode škole koje su udaljene od mesta stanovanja, osim ako učenik nije planirao da menja mesto stanovanja ili da putuje do odgovarajuće srednje škole.

Đaci posebno treba da paze da li su uneli tačne šifre obrazovnih profila, jer su one najznačajniji podatak u elektronskoj obradi lista želja. Te šifre se nalaze u konkursu za upis u srednju školu i napisane su latinicom, pa se tako moraju uneti u obrazac. Inače, obrazac se popunjava štampanim slovima.

Osnovne škole objaviće 9. jula liste želja učenika, a toga dana učenici treba da provere da li su svi podaci tačni, i da, u suprotnom, podnesu prigovor. Dan kasnije, odnosno 10. jula, objavljuju se zvanične liste želja, a potom sledi kompjutersko raspoređivanje učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno smerovima gimnazija. Konačni raspored po srednjim školama objaviće osnovne škole 13. jula, nakon čega sledi upis učenika.

Podsetimo, kandidati se rangiraju prema broju osvojenih bodova na završnom ispitu i broju poena ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Dodatne bodove donose rezultati sa takmičenja učenika osmog razreda.

Ove godine su ukinuta dva kruga rangiranja, što znači da nema prednosti za učenike koji su na završnom ispitu osvojili najmanje po pet poena iz srpskog i matematike.

Prednost pri rangiranju

Ukoliko veći broj učenika od broja predviđenog za upis u srednju školu ostvari isti broj bodova, prednost pri rangiranju, do upisne kvote, imaju nosioci diplome „Vuk Karadžić“, potom kandidati koji su osvojili veći broj poena na takmičenjima iz srpskog i matematike, kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta, a potom kandidati koji su osvojili veći broj poena na završnom ispitu.