Medijska kampanja za promociju socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju, u okviru koje će biti prikazivani TV i radio spotovi, i postavljani internet baneri, počinje danas i trajaće do 10. marta ove godine, najavili su organizatori.

Kroz dva spota na četiri nacionalne TV stanice, radio spot i jedan internet baner koji će biti postavljen na tri najposećenija sajta u Srbiji biće promovisana ideja da deca sa ili bez smetnji u razvoju treba da budu zajedno i da uživaju u istom tretmanu u društvu.

Medijska kampanja, pod nazivom „Bolji smo zajedno“ naglašava da deca sa smetnjama u razvoju treba da se sagledavaju kao aktivni činioci u odnosima sa vršnjacima i roditeljima, a ne samo kao pasivni primaci poruka.

Kampanja je deo projekta Socijalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju, koji je podržala Delegacija EU u Srbiji, a realizuje ga Ministarstvo rada i socijalne politike.

Organizatori kampanje pozivaju sve medije koji su zainteresovani za promociju socijalne inkluzije dece da se uključe tako što će besplatno emitovati TV i radio spotove ili objaviti internet baner.

RTV